Protectia Muncii


Forța de muncă este cu siguranță cea mai importanta resursa a unei întreprinderi. Activitatea în domeniul Securității și Sănătații în Muncă are menirea de a preveni accidentele și îmbolnăvirile personalului, ca parte integrantă a unei abordări manageriale eficiente în măsură să evite costurile mari generate de accidente și îmbolnăviri și să asigure îmbunătățirea productivității muncii.

In plus, reprezintă și o cerință legală stabilită prin Legea 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, conform căreia toți angajatorii, indiferent de domeniul de activitate și de mărimea companiei au obligația să asigure activități de prevenire și protecție a lucrătorilor la locul de munca.

Servicii prestate:

 • 1. Identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
 • 2. Elaborarea Planului de Prevenire și Protecție bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 • 3. Stabilirea și elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 • 4. Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă (IPSSM)
 • 5. întocmirea fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă
 • 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducătorul locului de muncă
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă
  • menținerea stării de sănătate a salariaților în caz de temperaturi extreme
  • evidențierea zonelor cu risc ridicat și specific
  • evidentierea zonelor cu pericol grav și iminent
 • 7. Instruirea în domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
  • instruirea introductiv generală
  • instruirea la locul de muncă
  • instruirea periodică
  • instruirea periodică suplimentară (reinstruire)
 • 8. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protecție (EIP)
 • 9. Elaborarea normativului de acordare a meterialelor igienico-sanitare
 • 10. Elaborarea fișelor de acordare a echipamentului individual de protecție
 • 11. Elaborăm registrele de evidență a accidentelor de muncă
 • 12. Testarea salariaților:
  • testarea introductiv generală
  • testarea anuală de verficare a cunoștințelor
 • 13. Consultanță în vederea obținerii autorizației de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)
 • 14. Soluționarea accidentelor de muncă
 • 15. Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • 16. Autorizarea interna a exercitării meseriilor și profesiilor prevăzute în legislația specifică
 • 17. întocmirea tabelului de evidentă a echipamentelor de muncă
 • 18. înființarea CSSM (comitetul de securitate și sănătate în muncă) se înființează în mod obligatoriu în cazul societăților care depasesc 50 de salariați
 • 19. Reprezentare în caz de control