Protecția Muncii

Forța de muncă este cu siguranță cea mai importantă resursă a unei întreprinderi. Activitatea în domeniul Securității și Sănătații în Muncă are menirea de a preveni accidentele și îmbolnăvirile personalului, ca parte integrantă a unei abordări manageriale eficiente în măsură să evite costurile mari generate de accidente și îmbolnăviri și să asigure îmbunătățirea productivității muncii.

În plus, reprezintă și o cerință legală stabilită prin Legea 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, conform căreia toți angajatorii, indiferent de domeniul de activitate și de mărimea companiei au obligația să asigure activități de prevenire și protecție a lucrătorilor la locul de muncă.

Servicii prestate:
1. Identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
2. Elaborarea Planului de Prevenire și Protecție bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
3. Stabilirea și elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
4. Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă (IPSSM)
5. întocmirea fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă
6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
- conducătorul locului de muncă
- acordarea primului ajutor
- reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă
- menținerea stării de sănătate a salariaților în caz de temperaturi extreme
- evidențierea zonelor cu risc ridicat și specific
- evidențierea zonelor cu pericol grav și iminent
7. Instruirea în domeniul SSM (securitate și sănătate în muncă):
- instruirea introductiv generală
- instruirea la locul de muncă
- instruirea periodică
- instruirea periodică suplimentară (reinstruire)
8. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protecție (EIP)
9. Elaborarea normativului de acordare a meterialelor igienico-sanitare
10. Elaborarea fișelor de acordare a echipamentului individual de protecție
11. Elaborăm registrele de evidență a accidentelor de muncă
12. Testarea salariaților:
- testarea introductiv generală
- testarea anuală de verficare a cunoștințelor
13. Consultanță în vederea obținerii autorizației de funcționare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)
14. Soluționarea accidentelor de muncă
15. Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă
16. Autorizarea internă a exercitării meseriilor și profesiilor prevăzute în legislația specifică
17. întocmirea tabelului de evidentă a echipamentelor de muncă
18. înființarea CSSM (comitetul de securitate și sănătate în muncă) se înființează în mod obligatoriu în cazul societăților care depășesc 50 de salariați
19. Reprezentare în caz de control