Situații de Urgență (PSI)

Vă ajutăm să vă mențineți departe de pericolul unui incendiu și totodată să vă conformați cerințelor legale în vigoare privind situațiile de urgență, acesta fiind un domeniu conex cu protecția muncii, sănătate și securitate în muncă.

Respectarea acestor cerințe conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de muncă, la salvarea de vieți omenești și bunuri materiale, precum și la protecția mediului ambiant.

Servicii prestate:
1. Elaborarea Planului de Evacuare în caz de incendiu
2. Elaborarea și afișarea instrucțiunilor în caz de incendiu sau cutremur
3. Elaborarea registrelor de evidență
4. întocmirea fișelor de instruire individuală în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor – situații de urgență
5. Stabilirea și elaborarea tematicilor de instructaj
6. întocmirea Fișei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
7. Instructajul în domeniul PSI-SU (prevenire și stingere incendii – situații de urgentă):
- instructajul introductiv general
- instructajul la locul de muncă
- instructajul periodic
- instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune
- instructajul special pentru lucrări periculoase
- instructajul la recelificarea profesională
- instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituției
8. Testarea salariatilor:
- testarea introductiv generală
- testarea anuală de verficare a cunoștințelor
9. Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
- organizarea apărării împotriva incendiilor
- numirea structurii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor
- instructajul personalului
- reglementarea fumatului
- reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
- măsurile speciale în sezonul canicular
- puncte vulnerabile la incendiu
- utilizarea stingătoarelor
- comportament în caz de incendiu/cutremur
10. Consultanță la întocmirea Planului de Intervenție în caz de Incendiu
11. Consultanță în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu
12. Proceduri, obligații și responsabilități în situații de urgență
13. Reprezentare în caz de control